Category Archives: ลูกค้าและผลงาน

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ ยี่ห้อ CUBCADET ขนาด 26 แรงม้า พร้อมถุงเก็บหญ้า

ส่งมอบและติดตั้งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า (Generator) ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ คุณลักษณะทั่วไป – สามารถกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้ตตั้งแต่ 5-150 KVA.  พร้อม Breaker ติดตั้งภายในตู้ Control – ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2 , 4 ,6  สูบ 4 จังหวะ – ระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ รังผึ้ง สตาร์ทด้วยแบตเตอร์ 12 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม – ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบ FUEL INJECTION PUMP – ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  

ส่งมอบและติดตั้งเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้า (Generator) ให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จ.สงขลา คุณลักษณะทั่วไป – สามารถกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้ตตั้งแต่ 5-150 KVA.  พร้อม Breaker ติดตั้งภายในตู้ Control – ขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2 , 4 ,6  สูบ 4 จังหวะ – ระบายความร้อนผ่านหม้อน้ำ รังผึ้ง สตาร์ทด้วยแบตเตอร์ 12 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ควบคุม – ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบ FUEL INJECTION PUMP – ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  

งานติดตั้งปั้มน้ำ NKL ภายในอาคารโรงสูบให้กับ โรงพยาบาลธนบุรี 1 และ โรงพยาบาลธนบุรี 2

ส่งมอบและติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ Submersible Pump ยี่ห้อ Kawamoto ผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น ให้การประปาส่วนภูมิภาค เขต 5 จ.สงขลา คุณลักษณะทั่วไป – เครื่องสูบน้ำแบบแช่ submersible สูบน้ำได้ตั้งแต่ 0.125-0.9 ลิตร/นาที – ส่งน้ำสูงได้ตั้งแต่  2.5-25 เมตรร – ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าตั้งแต่ 0.15-3.7Kw เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.5″-3″

Machine for Your Life